Regulamin

1. Zasady

Poprzez dostęp do tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać Warunków tych witryn internetowych oraz warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących praw i przepisów, i zgadza się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się używania lub dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem do znaku towarowego.

2. Odpowiedzialność

Materiały na Binrobot-lady.com strona internetowa są dostarczane "tak jak jest". Binrobot-lady.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub inne naruszenie prawa. Ponadto Binrobot-lady.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników, lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami, lub w witrynach związanych z tej strony.

3. Ograniczenia

W żadnym wypadku Binrobot-lady.com lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub ze względu na przerwy w działalności,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na Binrobot-lady.com stronie internetowej, nawet jeśli Binrobot-lady.com lub Binrobot-lady.com upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

4. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Binrobot-lady.com strona internetowa może zawierać techniczne, typograficzne lub błędy fotograficzne. Binrobot-lady.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Binrobot-lady.com może dokonywać zmian do materiałów zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Binrobot-lady.com nie, jednak nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

5. Linki

Binrobot-lady.com nie dokonała przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego witryny internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez Binrobot-lady.com terenu. Zastosowanie takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

6. Warunki korzystania z serwisu Modyfikacji

Binrobot-lady.com może zmienić te warunki użytkowania swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków Korzystania.

7. lokalnymi przepisami

Binrobot-lady.com nie jest przeznaczony do stosowania przez każdą osobę w każdym kraju, w którym takie zastosowanie byłoby sprzeczne z miejscowym prawem lub regulacji. Jest to odpowiedzialność osób odwiedzających Binrobot-lady.com do ustalenia warunków i przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego lub do których się lub handluje zobowiązują podlegają.

8. Regulamin brokera

Podczas rejestracji w Binrobot-lady.com zgadzasz się z warunkami każdego pośrednika, który dołączył. Jest to jedyny obowiązek przeczytać i zrozumieć swoje warunki. Prowadzimy jedynie swobodnego obrotu oprogramowania. Depozyty, które są wykorzystywane do obrotu odbywa się z brokerem, a ich warunki mają zastosowanie do Ciebie.

9. Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym opracowaliśmy tę politykę w celu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierania, wykorzystywania, komunikować się i ujawnienia i wykorzystania danych osobowych. Poniżej przedstawiono politykę prywatności.

• Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
• Będziemy zbierać i wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celu zrealizowania tych celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody danej osoby lub wymagane przez prawo.
• Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
• Będziemy zbierać dane osobowe legalnymi i uczciwych środków i, w stosownych przypadkach, wiedzy czy zgody danej osoby.
• Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być używany, oraz, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletne i up-to-date.
• Będziemy chronić dane osobowe za pomocą racjonalnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowanie, użytkowanie lub modyfikacji.
• Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z powyższymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i zachowane.

Zapisz się do newslettera
Pomoc w ustawieniach robota Abi
POLECAM
1. HandlujWszystkoCrypto
inwestujący
2. Ukapitały
inwestujący
3. Szybki handel
inwestujący